Verandering begint bij 1!!

De moedwillige strijdster haar keus tot actie en streven voor een veranderd beleid, was een gedachte en gevoel die ook onder veel mensen leefde…….maar het heeft ook confrontaties, uiteenlopende visies en heel veel vragen ontketend. En terecht, want verandering wordt je niet gratis gegeven.

Advertisements

The Idealogical Mirror Vs. Globalization

In short, the solution to the problems of this world lies in the power of the “IDEA” ; a new ideology that will turn the world upside down, but will eventually lead to the “Utopia”….To provide a clear example is the powerful step of the British people to leave the EU…

Overwinnaars alleen maken TOUCHDOWN

Wij als Surinamers hebben laten zien dat we in staat zijn als groep op te trekken om onze individuele belangen collectief te behartigen door middel van ons democratisch recht…..We zitten nu in onze “Halftime”

De spiegel

Als Surinamers kunnen we dus vlak in onze ‘achtertuin’ kijken om te merken dat hetgeen zich wereldwijd voltrekt onvoorstelbare chaos, dood, en verderf met zich zal meebrengen, mits we een flinke ommekeer maken. Een ommekeer in ons denken en waar we staan als mens, tegenover onszelf en tegenover elkander. Liefde, respect en eenheid. Deze dienen op de voorgrond te treden in plaats van haat, eigenbelang en verdeeldheid………….