Over

“Mericon” is het brein achter “Mercury ICON”. Een eenmanszaak die zich richt en focust op het geven van op maat gesneden service en aanbieden van kwalitatief hoog aangeschreven producten.

Echter is dit platform slechts bedoeld voor het verschaffen van artikelen die de hedendaagse mens bezig houdt. De aangeboden artikelen kunnen variëren van sociaal-maatschappelijke vraagstukken tot verregaande inzichten en visies, om zodoende het aspect “DENKEN” te stimuleren. Waarom “denken” stimuleren zal u zich afvragen! Denken we niet al genoeg, want we hebben meer daden nodig? Maar denken doet een ieder mens in zijn/haar dagelijks leven. Het is een natuur-gegeven aspect die voortvloeit uit onze vrije wil.  Denken over bepaalde zaken en een mening of visie daarover vormen gebeurt dan dus automatisch. Echter, bepaalt de mate van hoe we denken, de visie, de mening of sterker nog, de realiteit die we vormen.

Er is een zeer bekende Engelse gezegde “CHANGE YOUR THOUGHTS AND YOU CHANGE YOUR WORLD”.

Een verhoogde bewustzijn over gebeurtenissen en manifesterende zaken in onze realiteit bepalen dus in zekere mate hoe we met deze zaken omgaan en hoe wij die verwerken. Een verhoogde bewustzijn komt alleen tot stand wanneer je meer informatie tot je beschikking heb en zaken vanuit meerdere kanten kan bekijken. Indien de informatie kan leidden tot meerdere vragen ontstaat er een opening voor bewustzijn. Want degenen die met vragen zitten gewekt door informatie tot zijn beschikking, gaat dan onbewust, hetzij bewust ook zoeken naar de antwoorden. Deze antwoorden gaan soms schuil in intermenselijke communicatie, gebeurtenissen en/of eigen inzichten. Platform “Mericon”tracht dus de medium te zijn die deze vragen wekt of de dialoog tussen mensen tot stand brengt door slechts artikelen te plaatsen die een diepgaande, filosoferende blik werpen op hedendaagse en futuristische aspecten. Let wel, het is nimmer onze bedoeling u de les voor te lezen, maar slechts u een alternatieve zienswijze te bieden.

Voor meer informatie over de service en diensten van “Mercury Investment Consultancy” vraag ik u gaarne ons te volgen op “Mercury ICON”.   Ik dank u en tot uw service!!

 

Advertisements